NOTA PRAWNA

INFORMACJE OGÓLNE

www.subliminal-laser-therapy.com to oficjalna witryna internetowa firmy Quantel Medical France, której siedziba znajduje się w:

1 rue du Bois Joli – CS 40015
63808 COURNON D’AUVERGNE CEDEX – France
Tél : +33 (0)4 73 745 745 – Fax +33 (0)4 73 745 700

Kapitał społeczny: 4 949 917 €
SIREN : 393 827 720
TVA wewnątrz wspólnoty : FR 86 393 827 720
APE : 2660 Z

Dyrektorem ds. publikacji tej strony internetowej jest Jean-Marc GENDRE.

Strona jest webmasterem firmy S-Kréa.

Strona jest hostowana przez Blizz. Adres firmy to:

8 Rue Georges Besse
63100 Clermont-Ferrand

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prezentacja i zawartość niniejszej witryny stanowią w całości utwór chroniony przez francuskie prawo i obowiązujące konwencje międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej. Autorem jest Quantel Medical – ©Copyright 2015 Quantel Medical – wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie elementy składające się na niniejszą witrynę, a w szczególności: nazwa domeny, zdjęcia, logo, rysunki, szata graficzna i grafiki, teksty, wyniki analiz statystycznych, systemy akredytacji, specjalnie zaprogramowane aplikacje i ich kody, a także wszelkie dostępne informacje łącznie z obecnym i wszelkim przyszłym formatem ich prezentacji – statyczne lub dynamiczne strony HTML, pliki graficzne, dźwięki i obrazy, obrazy 3D itd. – stanowią wyłączną własność Quantel Medical. W związku z tym kopiowanie, prezentacja, adaptacja, częściowe lub całkowite tłumaczenie różnych elementów witryny, przenoszenie na inną witrynę lub włączanie do witryny należącej do osoby trzeciej całości lub części niniejszej witryny, a także wykorzystanie handlowe nawet części danych w niej przedstawionych jest zabronione, stanowi naruszenie podlegające karze przewidzianej w art. L 335-2 i następnych kodeksu własności intelektualnej. Logo i znaki towarowe produktów i/lub usług wymienionych w niniejszej witrynie są zarejestrowane. W związku z tym żaden element niniejszej witryny nie może być interpretowany jako cesja, licencja lub prawo do używania jakiejkolwiek marki i/lub patentu posiadanego przez firmę Quantel Medical lub jakąkolwiek zainteresowaną stronę trzecią.

LINKI DO INNYCH STRON

Znaki towarowe operatora strony i jego partnerów, jak również logotypy pojawiające się w witrynie są zastrzeżonymi znakami towarowymi (słowno-graficznymi lub innymi). Na zamieszczenie linków hipertekstowych kierujących do innych zasobów sieci internetowej, w szczególności do zasobów będących własnością partnerów firmy, uzyskano wcześniejszą pisemną zgodę.

Zgodnie z zamieszczoną w poprzedniej rubryce z informacją dotyczącą praw autorskich, zabrania się wszelkim osobom trzecim zamieszczania linków hipertekstowych prowadzących do strony www.quantel-medical.com bez uprzedniej pisemnej zgody Quantel Medical.

UWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Quantel Medical dołożyła wszelkich starań, aby wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej były dokładne. Firma Quantel Medical nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pojawienia się na stronie pojedynczych i niezamierzonych błędów. Firma Quantel Medical zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej informacji dostępnych na jej stronie. Ponadto nie daje się żadnej gwarancji w zakresie prawdziwości, dokładności czy kompletności informacji udostępnionych w witrynie. Firma Quantel Medical nie gwarantuje, że serwer, na którym zamieszczona jest witryna, pozbawiony jest wirusów lub że nie nastąpi problem techniczny, który może doprowadzić do uszkodzenia części komputera lub przetrzymywanych w nim danych. W żadnym wypadku firma Quantel Medical ani żaden z jej podwykonawców nie mogą być odpowiedzialni za jakąkolwiek szkodę, do której może dojść podczas łączenia się z witryną. Informacje publikowane w witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji okulistycznej. W żadnym wypadku informacje te nie mogą być wykorzystywane do postawienia diagnozy medycznej, która może pochodzić wyłącznie od okulisty po uprzedniej wizycie.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych (Ustawa nr 78-17) z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzenie UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej „RODO”) obowiązującym od 25 maja 2018 r., przetwarzanie danych osobowych przez QUANTEL MEDICAL podlega Polityce Ochrony Danych, do której można uzyskać dostęp na stronie internetowej.

CIASTECZKA (COOKIES)

Użytkownik jest świadomy, że pliki cookie mogą być instalowane automatycznie w jego przeglądarce. Jest to blok danych, który nie jest wykorzystywany do celów identyfikacyjnych, ale służy do zapisywania informacji związanych z nawigacją w witrynie. Pozwala na analizę ruchu na stronie, analitykę sieciową… w celu poprawy działania witryny.

Ustawienia przeglądarki pozwalają użytkownikowi na uzyskanie informacji dotyczącej ewentualnej instalacji plików cookie oraz na odmowę zgody na taką instalację.
Jeśli pliki cookie nie zostaną zaakceptowane, niektóre usługi mogą nie być dostępne.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazywanych w witrynie za pośrednictwem « plików cookie », zmiany tych danych oraz usunięcia ich, na warunkach wskazanych w ustępie « Dane osobowe ».

CREDITS

Photo credits : Adobe Stock, Shutterstock.

KONSERWACJA

Ze względów konserwacyjnych QUANTEL MEDICAL może przerwać dostęp do swojej witryny i dołoży wszelkich starań, aby wcześniej powiadomić użytkowników.

AKTUALIZACJA INFORMACJI PRAWNYCH

QUANTEL MEDICAL zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji tych informacji w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Ostatnia aktualizacja tych informacji prawnych: 26.11.2021 .

Od 1993 roku Quantel Medical opracowuje, produkuje i wprowadza na rynek innowacyjne, laserowe i ultradźwiękowe wyroby medyczne. Jesteśmy światowym liderem okulistyki. Nasze laserowe i ultradźwiękowe urządzenia mają na celu rozpoznawanie i leczenie czterech głównych przyczyn utraty wzroku: zaćmy, jaskry, retinopatii cukrzycowej i zwyrodnienia plamki żółtej, jak również zespołu suchego oka.

Newsletter

"*" oznacza pola wymagane

Informacje zebrane za pośrednictwem niniejszego formularza są zarejestrowane i przekazane odpowiednim działom QUANTEL MEDICAL i umożliwiają nam przesłanie Ci odpowiedzi na każde zgłoszenie wysłane poprzez formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. Zgromadzone dane są przechowywane w formacie cyfrowym przez 3 lata i są przekazane wyłącznie działam wewnętrznym QUANTEL MEDICAL, a także naszym dystrybutorom, filiom. Masz prawo do dostępu, poprawienia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i usunięcia swoich danych. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu Twoich danych i o Twoich prawach wynikających z ustawy o Informatyce i Swobodach Obywatelskich ze zmianami i z RODO, zapoznaj się z naszą polityką ochrony danych lub skontaktuj się z naszym IOD pod adresem rgpd@quantelmedical.fr.
Kraj*
Personal data compliance
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Quantel Medical wykorzystuje Twoje dane, zapoznaj się z naszymi Warunkami.
Udostępnij stronę przez e-mail
Udostępnij stronę na facebooku
Udostępnij stronę na Twitterze
Udostępnij stronę na linkedin