Terapia obwodowa Multispot

Fotokoagulacja panretinalna (PRP) pozostaje standardem opieki w zaawansowanej retinopatii cukrzycowej (DR) od późnych lat 1970., gdy dane z badań Diabetic Retinopathy Study (DRS) i Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) [1, 2] dowiodły korzyści z takiego postępowania w profilaktyce utraty wzroku na etapach proliferacyjnych tej choroby.

Konwencjonalna PRP w pojedynczym punkcie z zasady powoduje uszkodzenie, jednak w ostatnim dziesięcioleciu wprowadzono nowe technologie, dzięki czemu opracowano nowe generacje systemów laserów: lasery MultiSpot. Umożliwiają one wygenerowanie pojedynczego impulsu laserowego, krótszego o cały rząd wielkości (0,01–0,02 s). Te impulsy są wysyłane w szybkich sekwencjach jeden po drugim, tworząc tzw. wzorce.

Zabieg wielopunktowy na peryferiach

Wytyczne dotyczące leczenia

Fotokoagulacja laserem MultiSpot jest innowacyjną metodą dostarczania energii laserowej do siatkówki.

Przed rozpoczęciem laseroterapii należy precyzyjnie dostosować energię laserową wymaganą do uzyskania pojedynczego punktu wiązki laserowej (przy krótszej długości impulsu).

Easyret treatment guidelines Multispot

Multispot Treatment Guidelines

Dane kliniczne

Tryb leczenia MultiSpot, w którym stosuje się krótkie impulsy (od 10 do 20 ms), ma pod wieloma względami przewagę nad konwencjonalną fotokoagulacją siatkówki, np. fotokoagulacją panretinalną (PRP):

  • Jako, że mniej ciepła rozprzestrzenia się do siatkówki i naczyniówki, dochodzi do mniejszych uszkodzeń warstwy włókien nerwowych siatkówki1,2
  • Terapia jest bardziej komfortowa i lepiej tolerowana przez pacjentów3
  • Czas terapii jest krótszy (całkowitą PRP osiąga się po 1 sesji) 4

Tryb leczenia MultiSpot można wybrać spośród 4 spersonalizowanych wzorców przeprowadzania terapii, aby lepiej dopasować ją do miejsca leczonego: kwadraty, koła, potrójny łuk, pojedynczy punkt.

Leczenie obwodowe - Dane kliniczne PRP
Controversies in laser treatments
Play button

Anti-VEGF vs Laser for PDR, a changing treatment paradigm?

30/09/2021
Dr Lihteh Wu talks about the controversies in laser treatment in 2021 during the EURETINA symposium.
Victor Chong
Dr Victor Chong
Physicians' operating place
London, United Kingdom
PRP remains the standard of care, especially in patients with PDR. A combination therapy of PRP and an anti-VEGF agent may be useful in treatment-naïve patients with PDR.
Renato Passos
Dr Renato Passos
Physicians' operating place
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo
PRP remains the standard cost-effective treatment of choice for PDR, reducing the risk of severe visual loss over the long term by 50%. New laser techniques have recently emerged to decrease the side effects associated with PRP. Among these, the 577-nm multispot laser combines the benefits of yellow wavelength with the benefits of shorter pulse duration and automated patterns of delivery (predictable and adjustable burn spacing, less thermal diffusion to the choroid leading to less pain, and faster treatments, among others).
Victor Chong
Dr Victor Chong
Physicians' operating place
London, United Kingdom
PRP remains the standard of care, especially in patients with PDR. A combination therapy of PRP and an anti-VEGF agent may be useful in treatment-naïve patients with PDR.
Renato Passos
Dr Renato Passos
Physicians' operating place
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo
PRP remains the standard cost-effective treatment of choice for PDR, reducing the risk of severe visual loss over the long term by 50%. New laser techniques have recently emerged to decrease the side effects associated with PRP. Among these, the 577-nm multispot laser combines the benefits of yellow wavelength with the benefits of shorter pulse duration and automated patterns of delivery (predictable and adjustable burn spacing, less thermal diffusion to the choroid leading to less pain, and faster treatments, among others).

Lekarze

Porozmawiaj o Wielopunktowej
terapii laserowej

Bibliografia