Leczenie laserowe chorób siatkówki techniką
SubLiminal

Jakie są nowoczesne terapie chorób siatkówki?

Od ćwierć wieku fotokoagulacja laserowa jest uważana za bezpieczną i skuteczną metodę leczenia zaburzeń plamki żółtej. Na przestrzeni lat rozwój technologii leczenia laserowego plamki żółtej i wprowadzane innowacje dowiodły, że fotokoagulacja laserowa, podobnie jak wstrzyknięcia doszklistkowe, jest cennym narzędziem w chirurgii okulistycznej.

Obecnie okuliści zapewniają pacjentom jeszcze lepsze możliwości leczenia siatkówki, których bezpieczeństwo i skuteczność są znacznie wyższe niż dotychczas.

*Ryciny dzięki uprzejmości dr. n. med. Alejandra Filloy Rius – Tarragona, Hiszpania

Leczenie laserowe techniką SubLiminal:

W odróżnieniu od konwencjonalnej terapii laserem termicznym, technika SubLiminal jest terapią nieniszczącą, polegającą na generowaniu szeregu mikrosekundowych impulsów.

Taki szereg powtarzanych impulsów laserowych z przerwami (czas na schłodzenie) ma działanie terapeutyczne bez wywoływania bliznowacenia lub uszkodzeń RPE, możliwych do wykrycia podczas badania w trakcie leczenia lub po nim.

Zabieg jest ukierunkowany na leczenie zaburzeń plamki żółtej.

Istnieje pilne zapotrzebowanie na metody leczenia chorób plamki żółtej. Coraz więcej danych dowodzi, że leczenie laserowe techniką SubLiminal jest bezpieczną i skuteczną terapią takich chorób plamki żółtej, jak DME i CSC.

W kilku badaniach wykazano, że do zatrzymania procesu neowaskularyzacji w PDR wymagane jest zniszczenie siatkówki. W chorobach obwodowych preferowana jest koagulacja laserem Multispot.

Łatwy dostęp do naszej klinicznej bazy danych

Znajdź nasze najnowsze dane kliniczne dotyczące laseroterapii podprogowej

NAJNOWSZE DANE KLINICZNE

Dostęp do licznych, klinicznych treści edukacyjnych na temat leczenia plamki żółtej i terapii obwodowych, w tym: publikacje kliniczne, filmy kliniczne i wytyczne dotyczące leczenia.

SubLiminal Laser Therapy: Concept and reasons

26/11/2021
Dr Kenneth FONG presents SubLiminal Laser Therapy for macula diseases through the concepts and reasons, during APAO 2021

The Argument for Laser in 2021

30/09/2021
When discussing treatment for macular pathologies like diabetic macular edema (DME) and central serous chorioretinopathy (CSCR), injection burden is a term that often appears.

Formation of the Subthreshold Ophthalmic Laser Society

30/09/2021
Laser photocoagulation has been used in ophthalmology for many years. During photocoagulation, a continuous wave of energy is delivered to the target tissue throughout the entire duration of the laser pulse.

SubLiminal Laser Therapy for CSC

25/08/2021
Central serous chorioretinopathy (CSC) is a common posterior pole disease with a high recurrence rate and etiology. Its pathogenesis is ambiguous; however, it is characterized by the decompensation of the retinal pigment epithelium (RPE) and usually results in serous detachment of neuroretina, serous pigment epithelium detachment (PED), and RPE atrophy.

Retina Treatment: Subliminal Treatment Procedure

25/02/2021
Retina Treatment: Subliminal Treatment Procedure by Victor CHONG, MD (UK), Royal Free London NHS Foundation Trust, Optegra Eye Hospital, Central London

The Argument for Laser in 2021

30/09/2021
When discussing treatment for macular pathologies like diabetic macular edema (DME) and central serous chorioretinopathy (CSCR), injection burden is a term that often appears.

Formation of the Subthreshold Ophthalmic Laser Society

30/09/2021
Laser photocoagulation has been used in ophthalmology for many years. During photocoagulation, a continuous wave of energy is delivered to the target tissue throughout the entire duration of the laser pulse.